Profesjonalne biznesplany

biznesplan24.biz
Menu


 
 

Formularz

Wprowadź swoje dane Dane identyfikacyjne kontrahenta
Imie i nazwisko:
Nazwa firmy:
Adres:
Numer NIP:
Adres email:
Numer telefonu do kontaktu:

I Część

Tab 1. Dane dotyczące inwestycji-kwoty nabycia - wartości netto dla podatników VAT; wartości brutto dla nie VAT-owców
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty
2. Buynki i budowle
3. Maszyny i urządzenia
4. Środki transportu
5. Pozostałe środki trwałe

Tab 2. Dane dotyczące inwestycji z tabeli 1 w zależności od sposobu nabycia **
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-zakup
2. Buynki i budowle-zakup
3. Maszyny i urządzenia-zakup
4. Środki transportu-zakup
5. Pozostałe środki trwałe-zakup
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-leasing***
2. Buynki i budowle-leasing
3. Maszyny i urządzenia-leasin
4. Środki transportu-leasng
5. Pozostałe środki trwałe-leasing
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-aport**
2. Buynki i budowle-aport
3. Maszyny i urządzenia-aport
4. Środki transportu-aport
5. Pozostałe środki trwałe-aport

**aport - majątek własny przeznaczony do działalności gospodarczej zakupiony wczesniej = zazwyczaj w aktualnej wartości rynkowej
**- wpisywać wartości netto w przypadku podatników VAT, osoby nie będące podatnikami VAT wartości brutto
***-pierwsza wpłata lub wykup po okresie leasingu - ostatnia rata leasingowa. Pierwsza wpłata to zazwyczaj 10-30% wartości przedmiotu leasingu
VATowcy - netto Nie Vatowcy -brutto. W tej pozycji wpisać całą wartość przedmiotu leasingu nie pierwsza i ostatnią wpłate-wartosc nabyta leasingiem


Tab 3. Dane dotyczące inwestowanych środków finansowych finansowanych kredytem inwestycyjnym długoterminowym według możliwości okreslonych przez umowe kredytową*
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-kredyt
2. Buynki i budowle-kredyt
3. Maszyny i urządzenia-kredyt
4. Środki transportu-kredyt
5. Pozostałe środki trwałe-kredyt
Przyjęte oprocentowanie kredytu długoterminowego

*Bank określa zazwyczaj jaka część inwestycji zostanie sfinansowana kredytem a jaka pokryta ze środków własnych


Tab 4. Wydatkowanie środków na pierwszą wpłatę wartości przedmiotu umowy leasingu operacyjnego oraz wykup ostatnią ratę (środki własne)
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-leasing i wpłata
2. Buynki i budowle- leasing
3. Maszyny i urządzenia-leasng
4. Środki transportu-leasing
5. Pozostałe środki trwałe-leasing

Tab 5. Okres leasingu operacyjnego w latach**
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-leasing okres
2. Buynki i budowle- leas okres
3. Maszyny i urządzenia-leasokres
4. Środki transportu-leas.okr
5. Pozostałe środki trwałe-leas.okr
Przyjęte opocentowanie umowy leasingu (zazwyczaj wyższe kilka pkt procentowych od kredytu)
Srodki własne przeznaczone w roku Zero na inwestycję/działalność

**wpisać w roku rozpoczęcia leasingu ilość lat trwania leasingu


Tab 6. Wartość zaciągniętego kredytu krótoterminowego na finansowanie środków obrotowych
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Zaciągnięcie (+) spłata (-) kredytu krótkoterminowego
Przyjęte oprocentowanie kredytu krótkoterminowego


Tab 7. Planowane przychody i koszty działalności
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Sprzedaż wyrobów i usług
2. Sprzedaż towarów
3. Pozostałe przychody operacyjne.**
4. Pozost przychody finansowe**
5.Koszty działal bezp (suma 6-14)
6.Materiały bezpośrednie
7.Koszty opakowań bezpośr
8.Paliwo i energia bezpośr
9.Usługi obce bezpośr.
10.Remonty i konserw bezpośr
11.Podatki i opłaty bezpośr/poś
12.Wynagrodzenia bezpośr
13. Świadczenia i narzuty na wynagr bezpośr
14. Pozostałe koszty bezpośred
15. Koszty admin. stale i ZUS właściela
16. Koszty marketingu i reklamy stałe
17. Razem koszty stałe bez amortyzacji (suma 15-16)
18. Amortyzacja dotychczasowego majątku wg planu
19.Koszty finansowe planowane bez kosztów inwestycji **
20. Koszty operacyjne**
21. Koszt nabycia towarów
** pozycje nie są wymagane do wpisania

Tab 8. Wartość brutto i umorzenia majątku posiadanego w roku 0 nie będącego przedmiotem inwestycji
CharakterystykaRok Zero bruttoRok Zero umorzenieŚrednia stawka Amortyzacji w %
1. Grunty
2. Budynki i budowle
3. Maszyny i Urządzenia
4. Środki transportu
5. Pozostałe środki trwałe

Tab 9. Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy
CharakterystykaRok ZeroI kw/rok1II kw/rok2IIIkw/rok3IVkw/rok4Rok Drugi/5Rotacja w dniach
1.Środki obrotowe (suma a-f)
a.należności
b.zapasy materiałow sur
c.zapasy towarow
d.paliwo
e.wyroby /produkcja w toku
f.wyroby gotowe
2.Zobowiązania
3.Kapital obrotowy (roznica 1-2)


Strona głównaPrzygotowujemy biznesplany dla Klientów z całej Polski:

Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Bydgoszcz - biznes plan, biznes plan firmy, biznesplan, biznesplany


 
Layout copyright by www.d4u.pl