Profesjonalne biznesplany

biznesplan24.biz
Menu


 
 

Formularz

Wprowadź swoje dane Dane identyfikacyjne kontrahenta
Imie i nazwisko:
Nazwa firmy:
Adres:
Numer NIP:
Adres email:
Numer telefonu do kontaktu:

I Część

Tab 1. Dane dotyczące inwestycji-kwoty nabycia - wartości netto dla podatników VAT; wartości brutto dla nie VAT-owców
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty
2. Buynki i budowle
3. Maszyny i urządzenia
4. Środki transportu
5. Pozostałe środki trwałe

Tab 2. Dane dotyczące inwestycji z tabeli 1 w zależności od sposobu nabycia **
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-zakup
2. Buynki i budowle-zakup
3. Maszyny i urządzenia-zakup
4. Środki transportu-zakup
5. Pozostałe środki trwałe-zakup
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-leasing***
2. Buynki i budowle-leasing
3. Maszyny i urządzenia-leasin
4. Środki transportu-leasng
5. Pozostałe środki trwałe-leasing
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-aport**
2. Buynki i budowle-aport
3. Maszyny i urządzenia-aport
4. Środki transportu-aport
5. Pozostałe środki trwałe-aport

**aport - majątek własny przeznaczony do działalności gospodarczej zakupiony wczesniej = zazwyczaj w aktualnej wartości rynkowej
**- wpisywać wartości netto w przypadku podatników VAT, osoby nie będące podatnikami VAT wartości brutto
***-pierwsza wpłata lub wykup po okresie leasingu - ostatnia rata leasingowa. Pierwsza wpłata to zazwyczaj 10-30% wartości przedmiotu leasingu
VATowcy - netto Nie Vatowcy -brutto. W tej pozycji wpisać całą wartość przedmiotu leasingu nie pierwsza i ostatnią wpłate-wartosc nabyta leasingiem


Tab 3. Dane dotyczące inwestowanych środków finansowych finansowanych kredytem inwestycyjnym długoterminowym według możliwości okreslonych przez umowe kredytową*
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-kredyt
2. Buynki i budowle-kredyt
3. Maszyny i urządzenia-kredyt
4. Środki transportu-kredyt
5. Pozostałe środki trwałe-kredyt
Przyjęte oprocentowanie kredytu długoterminowego

*Bank określa zazwyczaj jaka część inwestycji zostanie sfinansowana kredytem a jaka pokryta ze środków własnych


Tab 4. Wydatkowanie środków na pierwszą wpłatę wartości przedmiotu umowy leasingu operacyjnego oraz wykup ostatnią ratę (środki własne)
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-leasing i wpłata
2. Buynki i budowle- leasing
3. Maszyny i urządzenia-leasng
4. Środki transportu-leasing
5. Pozostałe środki trwałe-leasing

Tab 5. Okres leasingu operacyjnego w latach**
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Grunty-leasing okres
2. Buynki i budowle- leas okres
3. Maszyny i urządzenia-leasokres
4. Środki transportu-leas.okr
5. Pozostałe środki trwałe-leas.okr
Przyjęte opocentowanie umowy leasingu (zazwyczaj wyższe kilka pkt procentowych od kredytu)
Srodki własne przeznaczone w roku Zero na inwestycję/działalność

**wpisać w roku rozpoczęcia leasingu ilość lat trwania leasingu


Tab 6. Wartość zaciągniętego kredytu krótoterminowego na finansowanie środków obrotowych
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Zaciągnięcie (+) spłata (-) kredytu krótkoterminowego
Przyjęte oprocentowanie kredytu krótkoterminowego


Tab 7. Planowane przychody i koszty działalności
CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
1. Sprzedaż wyrobów i usług
2. Sprzedaż towarów
3. Pozostałe przychody operacyjne.**
4. Pozost przychody finansowe**
5.Koszty działal bezp (suma 6-14)
6.Materiały bezpośrednie
7.Koszty opakowań bezpośr
8.Paliwo i energia bezpośr
9.Usługi obce bezpośr.
10.Remonty i konserw bezpośr
11.Podatki i opłaty bezpośr/poś
12.Wynagrodzenia bezpośr
13. Świadczenia i narzuty na wynagr bezpośr
14. Pozostałe koszty bezpośred
15. Koszty admin. stale i ZUS właściela
16. Koszty marketingu i reklamy stałe
17. Razem koszty stałe bez amortyzacji (suma 15-16)
18. Amortyzacja dotychczasowego majątku wg planu
19.Koszty finansowe planowane bez kosztów inwestycji **
20. Koszty operacyjne**
21. Koszt nabycia towarów
** pozycje nie są wymagane do wpisania

Tab 8. Wartość brutto i umorzenia majątku posiadanego w roku 0 nie będącego przedmiotem inwestycji
CharakterystykaRok Zero bruttoRok Zero umorzenieŚrednia stawka Amortyzacji w %
1. Grunty
2. Budynki i budowle
3. Maszyny i Urządzenia
4. Środki transportu
5. Pozostałe środki trwałe

Tab 9. Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy
CharakterystykaRok ZeroI kw/rok1II kw/rok2IIIkw/rok3IVkw/rok4Rok Drugi/5Rotacja w dniach
1.Środki obrotowe (suma a-f)
a.należności
b.zapasy materiałow sur
c.zapasy towarow
d.paliwo
e.wyroby /produkcja w toku
f.wyroby gotowe
2.Zobowiązania
3.Kapital obrotowy (roznica 1-2)


II Część


Sformułowanie celów organizacji w perspektywie przedsięwzięcia
Tab 10. Perspektywa finansowaW tabeli umieszczono dane przykładowe. Na podstawie ktorych budowana bedzie projekcja wiec musza byc spojne celem przedstawienia poprawnych wyliczen
CelMiernikWartośćTermin wykonaniaSposob osiagniecia pożądanej wartościOdpowiedzialna za realizacje osoba
Perspektywa finansowa związana jest z majatkiem firmy i jego fiansowaniem oraz wynikami działalności np. Zbudowanie kapitalu wlasnego na bezpeicznym poziomie.

Tab 11. Perspektywa klientaW tabeli umieszczono dane przykładowe. Na podstawie ktorych budowana bedzie projekcja wiec musza byc spojne celem przedstawienia poprawnych wyliczen
CelMiernikWartośćTermin wykonaniaSposob osiagniecia pożądanej wartościOdpowiedzialna za realizacje osoba
Perspektywa Klienta to n. Zwiekszenie wartosci sprzedazy okreslonych wyrobow czy zwiekszenie eksportu na nowy rynek pozyskanie nowe grupy klientow

Tab 12. Perspektywa wewnętrznaW tabeli umieszczono dane przykładowe. Na podstawie ktorych budowana bedzie projekcja wiec musza byc spojne celem przedstawienia poprawnych wyliczen
CelMiernikWartośćTermin wykonaniaSposob osiagniecia pożądanej wartościOdpowiedzialna za realizacje osoba
Perspektywa wewnterzna dotyczy zazwyczaj kosztow dzialalnosci a wiaże sie z ograniczaniem kosztow np. Kosztow jednostkowych, stalych administrowania; dotyczy calej sfery wewnetrznej dzialalnosci.

Tab 13. Perspektywa rozwojowaW tabeli umieszczono dane przykładowe. Na podstawie ktorych budowana bedzie projekcja wiec musza byc spojne celem przedstawienia poprawnych wyliczen
CelMiernikWartośćTermin wykonaniaSposob osiagniecia pożądanej wartościOdpowiedzialna za realizacje osoba
Perspektywa rozwojowa to np. Wpraowadzenie nowego produktu uslugi czy towaru poprzez analize potrzeb klientow czy prace badawczorozwojowe zazwyczaj głowny cel biznesplanu.


Tab 14. Opis strategii marketingowej polityki cenowej i kanałów dystrybucji promocji i reklamy
1. Branza
2. Glowne segmenty rynku
3. Sposoby organizacji kanałów dystrybucji (detal hurt kanal internetowy)
4. Zakładana wielkość udziału w rynku karjowym lokalnym
5. Sposoby neutralizacji działań konkurencyjnych przedsiebiorstw – wskazac dlaczego konsumenci wybiorą akurat Naszą ofertę
6. Czy ceny naszych produktow uslug towarow będą ustalane na podstawie kosztow i marży czy sytuacji na rynku lub Też atrakcyjności produktu
7. Jakie beda zmiany cen w okresie
8. Czy zmiany cen beda mialy wpływ na zmianę udziału w rynku i jak
9. Jakie będą ceny w stosunku do glównych konkurentów
10. Jakie będą kanały dystrybucji (własna siec sklepow, dystrybutory, przedstawiciele handlowi, internetowe kanaly)
11. Sposoby prowadzenia reklamy i promocji sprzedaży oraz sposoby wprowadzenia przedsiębiorstwa na rynek. (Rodzaje Mediów do relamy i promocji , stosowane materiały promocyjne (nalepki wizytowki reklamowki), formy promocji (konkurse, kiermasze i inne akcje promocyjne), działania w zakresie public relations oraz obecność w internecie

Zestawienie kosztów marketingu i reklamy (powinno być zgodne z poz. 16 kosztów)

CharakterystykaROK ZEROI KW/ROK1II KW/ROK2III KW/ROK3IV KW ROK4ROK DRUGI/5
Koszty analiz i badań rynku
Koszty dystrybucji produkt i us
Koszty promocji i reklamy
Koszty obecności w internecie
Razem


Strona głównaPrzygotowujemy biznesplany dla Klientów z całej Polski:

Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Bydgoszcz - biznes plan, biznes plan firmy, biznesplan, biznesplany


 
Layout copyright by www.d4u.pl